Η περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Νέαπολης αποτελεί ένα μαγευτικό ανάγλυφο, ένα φυσικό και ιστορικό τοπίο αντιθέσεων…

Από το βορρά,
τη γη της πέτρας και του αέρα,
τα δεκάδες παραδοσιακά μετόχια,
τα έρημα και κάποτε γεμάτα ζωή μοναστήρια…
Μέχρι το νότο,
το γόνιμο χώμα της σκάφης του Μεραμπέλλου,
τη Δρήρο, την πόλη των αρχαίων χρόνων,
τη Νεάπολη, το πρωτοποριακό αστικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης…
   Εκατομμύρια χρόνια φυσικής ιστορίας.
   Οκτώ χιλιετίες ανθρώπινης παρουσίας.
   Εκατοντάδες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
   Δεκάδες μνημεία τέχνης και πολιτισμού.
   Μια πολυποίκιλη παράδοση.
   Και ένας σύγχρονος ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός.

Ο Δήμος Νεάπολης απευθυνόμενος στον ντόπιο, τον επισκέπτη, το φυσιολάτρη, τον ειδικό ξεκινάει μια προσπάθεια συλλογής, καταγραφής, προβολής και ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών του πόρων, παραθέτοντας ταυτόχρονα το σχετικό υλικό που έχει παράγει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το παρόν ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο αποτελεί μια πύλη στο χώρο, τη φύση, την ιστορία, το πολιτιστικό παρόν και τους ανθρώπους του Δήμου Νεάπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Δήμου Νεάπολης αποτελεί μια πολυποίκιλη, δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη ιστοσελίδα που περιέχει:

 • δυναμικούς τοπογραφικούς χάρτες (ανάγλυφο του εδάφους, κλίση, προσανατολισμός, πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο, πόλεις και χωριά, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία κ.α.)
 • γεωμορφολογικούς χάρτες (γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, ποτάμια και ρέματα, σπήλαια, παραλίες, περιοχές ΝΑΤURA)
 • ιστορικό περίγραμμα του τόπου και των οικισμών
 • πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον (γεωλογία, κλίμα, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, νερό)
 • βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία και τα σπήλαια της περιοχής
 • περιηγητικές διαδρομές υποστηριζόμενες από πληροφορίες και χάρτες
 • εικονική πλοήγηση σε επιλεγμένα πολιτιστικά μνημεία/ αρχαιολογικούς χώρους που έχουν αναπαρασταθεί τρισδιάστατα
 • οπτικά πανοράματα 360ο σε επιλεγμένα σημεία αναφοράς
 • ταινίες ποικίλης ύλης (για το Επάνω Μεραμπέλλο, τη διατροφή και τις γεύσεις, τη ρακή, τη σουμάδα)
 • συνεντεύξεις ντόπιων για τα ιστορικά δεδομένα και άλλες μνήμες για το πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου
 • πληροφορίες για το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι (φορείς και σύλλογοι, εκδηλώσεις, πανηγύρια, εκδόσεις, βιβλιοθήκη)