Αρχική » ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ » Κέντρο Περιβάλλοντικής Εκπαίδευσης

Κέντρο Περιβάλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης ιδρύθηκε το έτος 2004 με την υπ' αριθμ. 134908/6-12-2004 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Συνιστά αποκεντρωμένη περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα του κ.λ.π. ρυθμίζονται από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ και την Παιδαγωγική του Ομάδα που αποτελείται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η δημιουργία ενός γνωστικού, συναισθηματικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τέτοιου, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης)