Αρχική » ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

Javascript is required to view this map.

Πληροφορίες

Ονομασία: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
Αγγλική ονομασία: AGIOS GEORGIOS (SPINALOGA)
Εγγύτερος Οικισμός: Πλάκα
Νομός: Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαρχία: Μιραμβέλλου

Τουριστικές υποδομές

Πρόσβαση

Σήμανση καθ'οδόν: Ναι
WC: Ναι
Xώρος στάθμευσης: Όχι
Eκθετήριο-πωλητήριο: Ναι
Xώρος αναψυχής: Ναι
Υποδομές ΑΜΕΑ: Ναι
Μέρες & Ώρες λειτουργίας: 8:30-15:00, Απρίλιος - Οκτώβριος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810288484
Εισιτήριο: Ναι
Σήμανση: Όχι
Όχημα: Όχι
Περπάτημα: Ναι
Πλωτό Μέσο: Ναι
Άλλο:
Ημερομηνία:

Χρονική Φάση Χρήσης

Χρονολόγηση Κύριο Τοπωνύμιο Δευτερεύουσες Ονομασίες Τεκμηρίωση Χρονολόγησης Κατηγορία Τεκμηρίωση Κατηγορίας
Ενετική 
 
 
Βέβαιη 
Ναός 
Βέβαιη 
Ενετική 
 
 
Βέβαιη 
Συστάδα τάφων 
Βέβαιη 
ΟΘωμανική 
 
 
Βέβαιη 
Ναός 
Βέβαιη 
Νεώτεροι Χρόνοι 
 
 
Βέβαιη 
Ναός 
Βέβαιη 

Περιγραφή

Στην ανατολική πλευρά της νησίδας της Σπιναλόγκας βρίσκεται ο δίκλιτος ναός του Αγίου Γεωργίου, που έχει αποκατασταθεί από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σήμερα, διατηρείται η κόγχη του ιερού μόνο στο βόρειο κλίτος, ενώ η είσοδος στο μνημείο ανοίγεται στη νότια όψη. Το νότιο κλίτος είναι μεταγενέστερο του πρώτου. Τα δύο κλίτη επικοινωνούν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα. Στον περίβολο του ναού υπάρχουν λαξευτές ταφές της περιόδου της Βενετοκρατίας. Ο Άγιος Γεώργιος ταυτίζεται πιθανότατα με το ναό των ορθόδοξων κατοίκων του φρουρίου που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Το έτος 1653 αποτυπώνεται σε σχέδιο του Filippo Verneda, που ίσως βασίζεται και σε λίγο παλαιότερο χάρτη, με δύο κλίτη και δύο κόγχες ιερού. Το στοιχείο αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι το δεύτερο κλίτος καταστράφηκε και όταν ανακατασκευάστηκε, χρησιμοποιήθηκε ως νάρθηκας και στεγάστηκε με κεραμίδια. Η κτητορική επιγραφή που ήταν αρχικά τοποθετημένη στην πρόθεση του ιερού, είναι σήμερα εντοιχισμένη στην είσοδο του ναού και φέρει τη χρονολογία 2 Φεβρουαρίου 1661, μεταγενέστερη δηλαδή της αποτύπωσης του Verneda. Η επιγραφή αναφέρει:: «ΗΣ ΑΧΞΑ (1661) ΜΗΝΙ Φ[ΕΒΡΟΥΑΡΙ]ΟΥ Β +ΜΝΗΣΤΗΤΗ Κ[ΥΡΙ]Ε ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΙΩ[ΑΝΝ]ΗΣ ΨΑΛΗΔΥ Κ[Α]Ι ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑ ΣΕΙΤΙ[ΑΣ] Κ[Α]Ι ΤΗΣ [ΣΥ]ΜΒΥ[ΑΣ] ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Κ[Α]Ι ΠΑΤΡΟΣ Κ[Α]Ι ΜΗΤΡ[ΟΣ] ΑΥΤΟΥ. ΜΙΧΑΗ[Λ] ΕΝΕΝΗ Κ[Α]Ι ΤΕΚΝΟΝ ΑΥΤΟΝ.» Πάντως, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία.

Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες