Αρχική » Επισκέπτης

Επισκέπτης

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να κάνετε υποβολή παραπόνων, καταγγελιών και δηλώσεων  υπό την μορφή σχολίων για οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου ώστε να ληφθεί υπόψην από την ομάδα διαχείρησης.

Για υποβολή στοιχείων και δεδομένων στο Παρατηρητήριο ως επισκέπτης της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα διαχείρησης στον σύνδεσμο "Επικοινωνία".

 

Εκ της ομάδας Διαχείρησης